Haberler

ERKEN TALEPTE BÜYÜK AVANTAJ

İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya illerinin merkez noktasında yer alan Avrasya Organize Sanayi Bölgesi, değerli konumuyla ve rahat ulaşım avantajıyla yatırımcısına kazandırmaya hazır.

Read More

Türkiye’de OSB’lerin Kuruluş Amaçları

Türkiye’ de 1960 yılında başlayan planlı kalkınma döneminde sanayinin “lokomotif sektör” olduğu saptanmış ve ekonomik dengenin kurulması, ekonomik ve toplumsal kalkınmanın birlikte gerçekleştirilmesi, belli bir hızda büyüme ve sanayileşmeye önem verilmesi gibi uzun vadeli hedefler belirlenmiştir.Belirlenen hedefler doğrultusunda; ülkede sanayinin geliştirilmesi amacıyla uygulamaya konulan pek çok teşvik tedbirlerinden biri olan OSB uygulamalarına, ilk olarak 1961 yılında Bursa OSB’nin kurulmasıyla başlanmıştır. Bursa OSB, Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile kurulmuştur.

Read More

Organize Sanayi Bölgesi Nedir?

Dünyada sanayileşmenin, İkinci Dünya savaşı ile birlikte ön plana çıktığı görülmektedir. İkinci Dünya Savaşının verdiği kayıpları örtmek isteyen ülkeler sanayileşme yolunu tercih etmişlerdir. Türkiye’de de özellikle tek parti iktidarının son bulduğu yani 1950 senesinden sonrası olan vakitte sanayileşme alanında ciddi adımlar atılmıştır. Ekonomide liberal ve dışa açık tutum ile beraber dünya genelindeki sanayi modellerinden yola çıkarak kendi içimizde sanayi alanında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tarımda makineleşmeye geçilip sanayilerin önemi bir kat daha göz önüne getirilmektedir. Hem birim zamandan tasarruf hem de kısa vadede çok iş yapabilme imkanı ortaya çıkabilmektedir.

Read More