Coğrafi Bölgelere Göre OSB Dağılımı

Türkiye’de OSB’lerin sayısı 327’ye ulaştı. 89’u Marmara bölgesi, 50 Ege Bölgesi, 28 Akdeniz Bölgesi, 56 Karadeniz Bölgesi, 24 Doğu Anadolu Bölgesi, 53 İç Anadolu Bölgesi, 27 Güneydoğu Anadolu Bölgesi.